Nasza firma zajmuje się podestami wiszącymi, masztowymi, wyciągami budowlanymi towarowymi i dźwignikami.
Oferujemy wynajem i sprzedaż w/w urządzeń, a także naprawy i konserwację sprzętu Klienta oraz legalizację urządzeń chwytnych UC 250 (do PWS / PWR) i UC 2.OP (do PRM).
Wykonujemy naprawy zarówno całych podestów, jak i ich elementów: przekładni, szafek sterowniczych, instalacji elektrycznych, silników elektrycznych i hamulców elektromagnetycznych.
Prowadzimy również szkolenia w zakresie obsługi w/w sprzętu (uprawnienia UDT).

POSIADAMY UPRAWNIENIA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO DO:
*  NAPRAWY PODESTÓW RUCHOMYCH (nr upr. UD-28-57-N/2-01)
* MODERNIZACJI PODESTÓW RUCHOMYCH (nr upr. UD-28-57-P/1-11)
ORAZ WDROŻONY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POTWIERDZONY CERTYFIKATEM ISO 9001 (CSJ/549/2013)

NR – UD – 28 – 57 – N/2 – 01     UD – 28 – 57 – P/1 – 11