Podesty wiszące

Służą do prac elewacyjnych na obiektach o dachach płaskich o spadzie do 3%.
Platforma robocza przemieszcza się po linach zawieszonych na umieszczonych na dachu wysięgnikach z przeciwwagami. Wysokość pracy zależy od długości liny – max. 100 m. Udźwig 500 kg – platforma robocza 6,6 x 1,1 m.(tzw. „3”) lub 4,4 x 1,1m (tzw. „2”) albo udźwig 250 kg – platforma robocza 2,2 x 1,1m (tzw. „1”) .

Typ PWS
po dwie liny na statecznik; 36 obciążników dachowych (dla „3” i „2”) 18 obciążników dla „1”; ogranicznik prędkości UC-250 (konieczna legalizacja co dwa lata). Rejestrowany przez UDT jako dwie jednostki („3” i „2”).

Typ PWR
jedna lina na statecznik; 36 lub 40 obciążników (dla „3” i „2”) 18 / 20 obciążników dla „1”; ogranicznik prędkości UC-250 (konieczna legalizacja co dwa lata). Rejestrowany przez UDT jako jedna jednostka („3”, „2”, „1”)

Typ RwW3/100
jedna lina na statecznik; 40 obciążników (dla „3” i „2”), 20 obciążników dla „1”; ogranicznik prędkości mechaniczny – wymaga regulacji i ustawiania. Rejestrowany przez UDT jako jedna jednostka