Szkolenia obsługi UTB

Szkolenia obsługi UTB (urządzeń transportu bliskiego)

Prowadzimy kursy na operatorów urządzeń transportu bliskiego, tj. podesty ruchome wiszące i masztowe (kat. IIP) , podesty ruchome przejezdne (kat. IP), dźwigi budowlane (kat. IID), żurawie (kat. IIŻ), cięgniki (kat. IIW) i suwnice (kat. IIS) z egzaminem przed UDT.

Kursy prowadzone są zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego. Składają się z części teoretycznej i praktycznej, a kończą się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną UDT O/Wrocław. Zawarta w nich wiedza pozwala na profesjonalną i bezpieczną samodzielną obsługę w/w urządzeń.
Po ukończonym kursie wydawane są uprawnienia danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT, ważnego bezterminowo na terenie całej RP. Za dopłatą UDT CERT wydaje również Certyfikat w języku polsko – angielskim. Wtedy uprawnienia są honorowane w krajach UE.
Osoby biorące udział w zajęciach nie mogą mieć przeciwskazań lekarskich, muszą mieć ukończone 18 lat i wykształcenie co najmniej podstawowe.

Rodzaje oferowanych kursów (kategorie uprawnień do obsługi urządzeń transportu bliskiego zgodnie z DT-1/PR/19/Załącznik 1/ 14.07.2017 – UDT):
* II P: Podesty ruchome: – wiszące, – masztowe, – stacjonarne.
* I P: Podesty ruchome przejezdne: – wolnobieżne, – samojezdne montowane na pojeździe, – przewoźne.

* II D: Dźwigi budowlane: – towarowe oraz wyciągi towarowe przewoźne i przenośne, – towarowo-osobowe.

* II Ż: Żurawie: – stacjonarne, – przewoźne, – przenośne, – samojezdne.

* II W: Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

* II S: Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Wzór zaświadczenia: